Historia

.Działalność Stowarzyszenia Klub Sportowy Iskra Wonieść jest kontynuacją dawnego klubu Iskra Wonieść z lat osiemdziesiątych. Po rozwiązaniu Iskry, w Wonieściu prze wiele lat nie było drużyny piłkarskiej. Młodzież trenowała w okolicznych klubach, lecz zawsze pragnęła mieć drużynę w swojej miejscowości Dlatego też wystąpiła do sołtysa wsi, pana Alfreda Splistesera z propozycją utworzenia klubu piłkarskiego w Wonieściu.
Tak oto w 2007 roku powołano do życia Klub Sportowy Iskra Wonieść, który skupiał mieszkańców Wonieścia i okolic. Oficjalna data założenia Stowarzyszenia Klub Sportowy Iskra Wonieść przypadła na 19 września 2007 roku, kiedy to klub został wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia.
Pierwsze władze drużyny zostały wybrane na zebraniu członkowskim. Prezesem został Alfred Splisteser, zastępcą prezesa Krzysztof Radziński. Funkcję sekretarza powierzono Tomaszowi Pawłowskiemu, natomiast skarbnikiem został Rafał Splisteser. Skład zarządu uzupełnił Krzysztof Wojtkowiak.
Od początku działalności Iskra Wonieść występuje w Lidze Wiejskiej Powiatu Kościańskiego. W pierwszym sezonie gry, zawodnicy z Wonieścia zdominowali rozgrywki i zajęli pierwsze miejsce, co jak dotąd było największym osiągnięciem klubu Iskra Wonieść