PREZES KLUBU
Alfred Splisteser
ZASTĘPCA PREZESA
Krzysztof Radziński
SEKRETARZ KLUBU
Tomasz Pawłowski
SKARBNIK
Rafał Splisteser
CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Krzysztof Wojtkowiak
Tomasz Bossy